KALIBRA

PRODUCENT FOLII I OSŁONEK WIELOWARSTWOWYCH

KALIBRA

PRODUCENT FOLII I OSŁONEK WIELOWARSTWOWYCH

O FIRMIE

KALIBRA Sp. z o.o. powstała w 1998 roku na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Kamiennej Górze. Nasza Spółka położona jest w bardzo malowniczym miejscu z dala od zgiełku miasta, jednakże blisko głównych dróg i autostrad. W Spółce obowiązują wysokie wymagania higieniczno – sanitarne, a działalność podlega ciągłemu nadzorowi ze strony SSEMP w Kamiennej Górze.

Przedmiotem naszej działalności jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Główne wysiłki wkładamy w tworzenie wysokiej jakości folii oraz pięciowarstwowych, barierowych osłonek do wędlin. Możemy poszczycić się wyjątkowo szerokim asortymentem kolorystycznym i rozmiarowym naszych wyrobów. Nie poprzestajemy na tym. W 2012 roku zakupiliśmy nową linię technologiczną, która pozwoliła wprowadzić na rynek innowacyjne i wysokobarierowe opakowania do żywności.

Nieustannie dążymy do poprawy zarówno jakości naszych wyrobów jak i jakości obsługi klienta. Ciągły rozwój zapewniamy poprzez nowe inwestycje, szkolenia pracowników oraz analizę rynku. Zależy nam na zadowoleniu naszych klientów.

HISTORIA

CERTYFIKATY

DOKUMENTY

INNOWACJE - NASZA TECHNOLOGIA

W firmie Kalibra Sp. z o.o. w produkcji folii miękkiej PAPE wykorzystywana jest technika rozdmuchu, przy nowatorskim systemie chłodzenia wytłaczanego rękawa. Szybkie schłodzenie uzyskuje się w wyniku przeprowadzenia rozdmuchanego rękawa folii przez zbiornik z kąpielą wodną, o odpowiednio niskiej temperaturze. Przy szybkim chłodzeniu następuje zamrożenie struktury amorficznej czyli bezpostaciowej, co w konsekwencji przekłada się na znaczny jej udział względem struktury krystalicznej. Właściwości fizykomechaniczne folii, w tym jego przezroczystość, połysk i podatność do termoformowania, zależą od udziału fazy krystalicznej i są tym korzystniejsze im udział fazy krystalicznej, w stosunku do amorficznej jest mniejszy. Podobne zjawisko zachodzi przy produkcji szkła.

W tym miejscu warto przywołać publikację firmy BASF, jednego z głównych producentów poliamidu o handlowej nazwie Ultramid. [1] Przedstawiono w niej zależność pomiędzy krystalicznością folii PA o grubości 50 µ, z Ultramidu, wyrażoną procentową wielkością zmętnienia oraz termoformowalnością, określoną jako grubość, w miejscach największego przecienienia folii, w formowanych kształtkach. Przy krystaliczności 38 % i zmętnieniu 2,8 %, zmierzona grubość folii w miejscu największego przecienienia, wyniosła 12µ. Przy krystaliczności 20 % i zmętnieniu 0,4 %, grubość folii w miejscu największego przecienienia, wyraźnie już większa osiągnęła 18µ.

Wysoka przezroczystość folii wytwarzanej w firmie Kalibra Sp. z o.o. o współczynniku transmisji światła wyraźnie przekraczającym 90 %, świadczy o wysokim udziale fazy amorficznej, a co za tym idzie o wyjątkowo dobrej termoformowalności wytwarzanych folii wielowarstwowych. Tak wysoki udział fazy amorficznej nie jest osiągalny przy wykorzystaniu innych technologii wytwarzania folii współwytłaczanych z udziałem PA.

Firma Kalibra produkuje współwytłaczane folie wielowarstwowe o łącznych grubościach od 65 do 250µ. Są to folie 6 warstwowe o strukturze PA/adh*/PA/adh/PE/PE, gdzie adh* oznacza polimer wiążący. Dodatkowym atutem jest rozdzielenie warstwy PA na dwie niezależne, zapewnia to większą wytrzymałość formowanych opakowań, niż osiągana w przypadku o tej samej grubości warstwy pojedynczej. Dotyczy to zwłaszcza narożnych opakowań i tym samym umożliwia zwiększanie głębokości formowania.

Wytwarzany w firmie Kalibra asortyment folii wielowarstwowych obejmuje odmiany z udziałem EVOH, pozwalającym dodatkowo podnieść barierowość folii względem tlenu. Ponadto istnieje możliwość zastosowania warstwy zgrzewalnej z PP, co w konsekwencji pozwala również na pasteryzację, produktów zapakowanych w tego rodzaju folie.

Korzystną cechą w przetwórstwie współwytłaczanych folii wielowarstwowych wytwarzanych w firmie Kalibra jest ich szczególnie wysoka odporność na przebicie. Dobrą ilustracją w tym zakresie może stanowić pakowanie produktów z bardzo ostrymi zakończeniami, takich jak np. skrzydełka kurczaka, jak to ma miejsce u jednego z odbiorców folii firmy Kalibra, u którego w tym przypadku udało się zastosować folię o ponad 10 % cieńszą w stosunku do dotychczas stosowanej, bez negatywnego wpływu na proces pakowania i jakość wytwarzanych opakowań.

1. Goetz W. Crystallinity of Polyamide films, Prezentacja firmy BASF AG, Duisburg, kwiecień, 2005